Anglický bulldog

FCI - Standard N° 149/16.04.2004/GB

Pôvod: Veľká Británia

Dátum publikácie platného originálu štandardu: 24.03.2004

Pôvodné použitie: Zápasy s býkmi a medveďmi.

Dnešné použitie: Spoločenský pes.

Celkový výzor

Anglický bulldog je krátkosrstý pes strednej veľkosti, má ťažké, do šírky stavané telo, položené nízko nad zemou. Je silný a kompaktný, pôsobí dojmom absolútnej stability. Má veľmi masívnu a širokú hlavu v porovnaní s postavou. Je kľudný, sebavedomý, v žiadnom prípade útočný alebo bojazlivý.

Hmotnosť

Pes 23-25kg / Sučka 20-23kg

Hlava

Hlava má byť masívna, plochá, lebka široká a v obvode pred ušnicami má merať aspoň toľko, ako výška v kohútiku psa. Pri pohľade spredu je hlava od kútika papule po temeno hlavy vysoká, široká a hranatá. Pri pohľade z boku je hlava vysoká, od nosa k tylovému hrboľu krátka. Čelo má byť ploché, nikdy nie vyčnievajúce, predchádzajúce pred tvár. Líca zaoblené, vystupujúce smerom k očiam. Kosti tvárovej časti sú veľmi výrazné a tvoria medzi očami ryhu. Táto ryha tvorí vlastný čelový sklon a zreteľne prechádza až na temeno hlavy. Profil hlavy, konkrétne horná línia od nosovej huby po tyľový hrboľ, musí byť plynulá, nenarušená zle tvarovaným čelom alebo nadmerne vyvinutými nadočnicovými oblukmi.

Tvárová časť hlavy

Nos je veľmi krátky, široký dohora vytočený a hlboký (od kútika oka po kútik papule). Nosová huba je veľká, široká a vždy čierna, jej špička sa mierne zvažuje späť k čelu, je uložená hlboko medzi očami. Nosové otvory majú byť dobré otvorené a veľké, ryha medzi nimi je zreteľná. Akákoľvek iná farba nosovej huby než čierna, vylučuje psa z posudzovania. Na čele sú vrásky. Pysky mäsité, hlboké a previslé, po stranách úplne zakrávajú spodnú čelusť. 

Čeľuste a zuby

Čeľusť i sánka majú byť široké, masívne a štvorhranné, spodná čeľusť je dlhšia, dohora vytočená, dobrám klenutím je zváraznená široká brada. Zuby sú veľké a silné. Špičiaky sú posadené ďaleko od seba a rezáky sú uložené v jednej priamke, nie rozhádzané. Všetky zuby musia byť ukryté v zatvorenej papuli.

Oči

Guľaté, primerane veľké, široko od seba nasadené, uložené sú nízko a vpredu na hlave, pokiaľ možno čo najďalej od uší. Nemajú byť vsadené hlboko, ani vypuklé. Majú byť veľmi tmavé. Očné kútiky sú vo vodorovnej rovine. Viečka dobre priliehajú, aby kryli beľmo, ak pes hľadí dopredu očné spojivky nemajú byť viditeľné.

Ušnice

Sú uložené nad úrovňou lebky, ďaleko od seba a od očí, sú malé, tenké, zložené a do strany klopené, špička smerujúca do zadu, tzv."ruživoé ucho". Nesmie byť vztýčené, polovztýčené alebo klopené ako u Foxteriéra. Nikdy nesmie byť kupírované, alebo inak chirurgicky upravené.

Krk

Je krátky, veľmi hrubý, silný, hlboký a pomerne klenutý.

Telo

Svalnaté, veľmi ťažké. Do široka položené plecia sú pevnou oporou a zdrojom mohutnej pohybovej sily. Prsia sú veľmi široké, hlboké a plné. Hrudník a celé telo majú byť veľmi objemné s dobre klenutými rebrami. Hlboký sudovitý hrudník je uložený nízko medzi hrudnými končatinami, čo zvýrazňuje širku psa, akoby na nižších nohách. Brucho je mierne vtiahnuté, nikdy však chrtovité. Chrbát je krátky, silný a široký v pleciach a pomerne úzky v bedrách. Za lopatkou je preliačený, ďalej k bedrám má byť opäť zdvihnutý tak, aby najvyšší bod na klenutých bedrách bol vyšší ako kohútik. Z tohto bodu opäť klesá až k nasadeniu chvosta. Takto tvarovaný chrbát je veľmi dôležitým znakom tohto plemena.

Hrudné končatiny

Hrudníkové končatiny majú byť krátke, kolmé, rovné, svalnaté, ďaleko od seba, s dobre vyvinutými kĺbami, pričom noha je od zápästia k predprstiu mierne prehnutá. Napriek tomu nohy nesmú byť krivé, skrútené, ani labky nesmú byť príliš blízko seba. Lakte sú nízko uložené a voľné.

Panvové končatiny

Labky majú byť silné, svalnaté a dlhšie ako na hrudníkových končatinách, čím dokonale naväzujú na líniu klenutých bedier, vyvýšenú nad úroveň kohútika psa. Päty sú nízko nad zemou, majú byť mierne zauhlené. Kolená sú mierne vytočené od tela, ale nie za cenu kravského postoja. Zadok je harmonicky zladený z celkovým osvalnením panvových končatín a pri pohľade na psa z hora musí byť podstatne užší ako šírka psa v ramenách.

Chvost

Môže byť rovný, alebo zakrivený, nie však zatočený, alebo úplne skrútený. Má byť vždy krátky, visí vyslovene dolu, je silný pri koreni a vybieha do tenkej špičky. Ak je rovný, má byť kužeľovitý a súmerný. Zakrivený chvost má mať zakrivenie, alebo ohyb presne vyznačený, nikdy však špička chvosta nesmie byť vyššie ako je chvost nasadený.

Srsť

Má byť rovná, jemná, krátka, hladká a lesklá, bez kučier.

Sfarbenie

Jednotne biela, červená, plavá, alebo piesková, červeno, alebo čierno pásikavá a strakatá. Výrazné ohraničenie farby pri strakatých je lepšie ako nejasné pásikavé, alebo nejasné jednotné zafarbenie. Pásikovanie má byť jasné na jednotne zafarbenom podklade. Jednotne čierne zafarbenie je nežiadúce. Je prístupné iba v malých škvrnách. Farby sa hodnotia v tomto poradí: 1. červeno pásikavá, 2. iná pásikavá, 3. čisto biela, 4. jednotne červená, plavá alebo piesková, 5. strakatá.

Pohyb

Pohyb musí byť plynulý, plný života a voľný. Kolmice hrudných končatín, ale aj panvových končatín nemajú byť pohybom porušené, čím vzniká pre bulldoga veľmi typický znak pohybu hrudných končatín, tzv. "veslovanie".

 

Tvoj pes si nevšíma, či si starý, chorý, alebo neúspešný pre neho si dokonalý.

Neznámy autor